Hör Vitecs Lotta Westling under 20 minuter gå igenom hur man arbetar med kundmöten samt de övriga CRM funktionerna i Express Mäklarsystem. Inspelat mars 2020.