Kan jag i visnings funktionen i Express planera så att visningsdeltagarna inte träffas utan sprids ut?


Ja. Genom att undvika öppna visningar utan lägga upp slottar med ett antal person per slott kan man undvika att spekulanter träffas. I exempelvis sjukdomstider kan det vara bra att förlänga en slott till lite längre än vad visningen tar. Sätt även få personer per slott 

Exempel: