För att slippa hämta in mäklarbilden till dokumentet i Publish varje gång kan du göra en inställning så att den kommer med automatik. Se nedanstående genomgång av Express där mäklarbilden är ett av momenten som gås igenom.