Hur fungerar sidfoten i Express Mäklarsystem?


Man kan göra inställningar i tre olika nivåer

  1. Mig
  2. Kontoret
  3. Alla


Detta innebär att om det finns en kontorsinställning och en egen inställning, så är det min egna som syns. Tanken med denna ordning är att exempelvis en kedja kan göra ett bra utgångsförslag, men sedan kan ett kontor i kedjan anpassa den efter lokala förhållanden. En enskild mäklare som vill ha en egen variant kan dessutom göra en helt egen.

 

Om det visas fel sidfot, kontrollera först ”Mig”. Finns det inget där kolla ”Kontoret” och sedan ”Alla”, i den ordningen.Olika typer av dokument kan ha olika sidfot

Som du ser i ovan bild så kan man även göra inställningen per typ av dokument. Anledningen till detta är att många vill skylta med kontorets uppgifter, men för exempelvis Fakturor och kvittenser behöver man visa det egna bolagets uppgifter.

 

Firmauppgifter i förhandsgranskningen

När du gjort din sidfot så ser du en förhandsgranskning. I denna förhandsgranskning simulerar Express Mäklarsystem en sidfot, och då så ser du Inloggad firma (I nedan exempel ”Magnus Mäkleri i Kalmar AB”). Om du sedan loggar in med en annan firma så blir det andra uppgifter som visas. Om du tycker att det inte ska vara inloggad firma som visas, så kan du välja bort fältet för namnet på firman och istället skriva en egen rad (alternativet  ”+ Lägg till egen text”) som är helt statisk. På detta sätt kan alla användare få alla texter precis så som de vill ha dem.