Kan man se någonstans, eller få ett e-post när det är driftstörningar?  


Alla användare som tillåts logga in i  Express får automatiskt ett e-postbrev vid driftstörningar. 

Du kan även se aktuell driftstatus för våra tjänster på webbplatsen 

 >> driftinfo.vitecmaklarsystem.se/