Kan man använda dolda bud vid budgivningen i Express Mäklarsystem?


Ja. När ett bud läggs kan du välja att dölja det för övriga budgivare.


Som standard är detta val ej valt.


Om du på en budgivare väljer att aktivera "Dölj bud" visas ett öga vid budet.Det går inte att i efterhand ändra ett dolt bud till ett icke dolt. Lösningen är att lägga in budet på nytt med samma uppgifter. Detta för att det i historiken skall visas att ett bud har varit dolt.