Vi har en ny medarbetare och behöver en ny användarlicens. Hur gör vi?


Har ni en användare som slutat kan man frigöra en licens genom att arkivera användaren. Då kan licensen användas för den nya personen.


Behöver ni utöka med en licens skickar ni ett e-post till ekonomi.maklare@vitec.se med följande uppgifter:


  1. Kundnummer
  2. Företagsnamn/Ort
  3. Antal nya licenser som önskas (eller totalt som behövs på kontoret)
  4. Från vilket datum ni vill ha dem aktiverade


När licensen är aktiverad skickar vi en bekräftelse till er. Ni kan då lägga upp den nya användaren i Mäklarsystem.