En spekulant får ingen eller felaktiga träffar i matchningen


I Express Mäklarsystem finns det krav på att varje sökprofil måste ha antingen:

* En egenritad polygon på sökprofilen eller

* Minst ett område med polygon eller

* Minst en kommun


Saknas alla dessa tre varianter så är inte sökprofilen giltig och kommer inte med i matchningen.

Matchningsfunktionen undersöker sedan om objektets koordinat ligger inom någon av sökprofilens polygoner eller att objektet är kopplat till samma kommun som finns med i sökprofilen.


Se även video / film: