Var anger jag tomträttsavgäld?

Tomträtt anges först under Grundinformation - Upplåtelseform. Fält för tomträttsavgäld finns sedan under Beskrivningar – Drift.