Finns det någon manual till Beslutsstöd?


Ja. Se nedanstående PDF fil som beskriver arbetsflödet i Beslutsstöd.