Felinlagt bud som måste tas bort. Hur?


Gå till aktuellt objekt och ta fram sidan Spekulanter (1)

Markera budgivaren (2)

Välj den blå ikonen med tre punkter i mitten av sidan (3). Nu öppnas funktionsfältet till höger. Här väljer du alternativet Budhistorik

Markera budet som du vill annulera (4)

Annullera budet med knappen Annulera bud (5)