Felinlagt bud som måste tas bort. Hur raderar man budet?


  • Gå till aktuellt objekt och ta fram sidan Spekulanter
  • Markera budgivaren
  • Välj den blå ikonen Spekulantens budhistorik
  • Nu öppnas funktionsfältet till höger
  • Markera budet som du vill annullera
  • Annullera budet med knappen Annullera bud
Budet kommer att finnas i i buddokumenten