Finns det en annonsmodul i Mäklarsystem Express för att skicka ett annonsunderlag till lokaltidningen?


I skrivande stund, vintern 2020, finns ingen sådan modul eller funktion i Mäklarsystem Express. I Express Publish (fd Fox) finns möjligheter att skapa annonsunderlag som du skickar till tidningen eller tryckeriet.


Läs mer om Express Publish här