Problem med att publish stänger ner sig


Steg ett: kontrollera att du loggat in i Express Publish via objektets sida Tjänster i Express Mäklarsystem, och inte via objektets sida Dokument (dokumentinloggningen är tänkt att användas för att snabbt skapa ett dokument och sedan återvända till Express). Går du via sidan Tjänster så kan du göra flera moment samtidigt.


Om det fortfarande inte hjälper med ovan beskrivning så försök med nedan tips:


Öppna Chrome, välj Inställningar


Välj Avancerat längst ned


Välj Inställningar för webbplatsen


Välj Cookies


Lägg till att man tillåter cookies på: https://publish.maklare.vitec.net/


Gå tillbaka till sidan för inställningarna för webbplatsen, och gör motsvarande inställning för Javascript.


Gå tillbaka till sidan för inställningarna för webbplatsen, och gör motsvarande inställning för Popup fönster och omdirigeringar, dvs lägg till https://publish.maklare.vitec.net/tillåt.