Läggs köparens nya adress in automatiskt i Express Mäklarsystem eller finns det någon knapp likt gamla Office-systemet där man kan uppdatera till den köpta bostaden på tillträdesdagen?


Funktionen från Officesystemen att köparna automatiskt på tillträdesdagen får objektets adress finns änn inte i Express Mäklarsystem, men detta är något vi tittar på inför framtida versioner.