Filmen nedan visar hur du tömmer lösenordet vid inloggning i webbläsaren Chrome.