Filmen nedan visar hur du sparar ett dokument i Express Mäklarsystem som en PDF.