Jag har en Appledator, en Mac. Fungerar Express Mäklarsystem med den?


Ja. Express Mäklarsystem är helt webb-baserat och kan köras på datorer som har en webbläsare, gärna Chrome. Har du en Windowsdator, Mac, Chromebook eller Linuxdator kan du köra Express.