Hur lägger jag in vår logotype i Express Mäklarsystem?


Logotypen till Express Mäklarsystem läggs in av Vitec. Innan du skickar in din logotype till oss, beakta följande rekommendationer för bästa resultat:


  • Logotypen bör ha en vit bakgrund för att visas korrekt i utskrifterna.
  • Använd med fördel en logotype i filformatet PNG för bäst resultat. JPG eller BMP fungerar också
  • I dokumenten är det reserverat är en plats om 21 mm på höjden och 80 mm på längden. Bilden skalas om för att rymmas på detta utrymme i dokumenten
  • Använd inte transparent (frilagd) bakgrund
  • Logotypen är max 825 x 290 pixlar


Känner du dig inte bekväm med benämningar som filformat och pixelstorlek? Sänd din logotype i högsta tillgängliga storlek till support.maklare@vitecsoftware.com så hjälper vi dig med detta.