Hur lägger jag in vår logotype i Express Mäklarsystem?


Logotypen till Express Mäklarsystem läggs in av Vitec


Innan du skickar in din logotype till oss, beakta följande rekommendationer för bästa resultat:


  • Logotypen måste vara av typen 8-bitars bmp
  • I dokumenten är det reserverat är en plats om 21 mm på höjden och 80 mm på längden.
    Bilden skalas om för att rymmas på detta utrymme i dokumenten.
  • Logotypen är max 825 x 290 pixlar 


Känner du dig inte bekväm med benämningar som filformat och pixelstorlek? Sänd din logotype i högsta tillgängliga storlek till support.maklare@vitecsoftware.com så hjälper vi dig med detta.