När jag öppnar ett dokument i Express Mäklarsystem kommer jag in i ett helt annat dokument...?


En vanlig orsak är att cachen hos din lokala webbläsare behöver tömmas. 

Så här gör man i webbläsaren Chrome, klicka här