Det visas fel adress/telefonnummer i Express Publish. Jag har rätt uppgifter i mitt Express  Mäklarsystem.


Express Publish har ett eget kundregister som administreras av Vitec. Skapa ett nytt ärende till vår support där du anger vilka uppgifter som är fel och vad det skall vara istället.