"Jag skrev kontrakt på objekt X och i objektsbeskrivningen uppstår en hel tomsida vid utskrift, som inte ska vara med. Syns inte i själva dokumentet i Express Mäklarsystem utan först när det skapas en pdf för utskrift"Oftast beror det på att det ligger tomma rader i dokumentet. Genom att markera tomraderna och radera dessa kan den tomma sidan försvinna.