Produktsupport har spelat in ett antal kortfilmer som visar budgivningsprocessen i Express Mäklarsystem från början till slut. Dessa filmer besvarar många av de frågor som vi får in till supporten.

Grunderna i budgivning:


Identifierad budgivning:

Allmänna frågor i budgivningen:Starta om: