Produktsupport har spelat in ett antal kortfilmer som visar budgivningsprocessen i Express Mäklarsystem från början till slut. Dessa filmer besvarar många av de frågor som vi får in till supporten.

Starta en budgivning:Första budet:Allmänna frågor i budgivningen:Avsluta budgivningen:Starta om: