Budgivare X ville lägga bud, men ingen av de andra budgivarna eller säljaren fick sms om att X lagt bud. Varför?


Är det nya budet det högsta budet? SMS skickas endast ut om det nya budet är högre än de som redan är inlagda. Objektets mäklare får alltid SMS, även vid lägre bud. Om budet är ett dolt bud kommer det inte heller att skickas ut via sms.


En vanlig orsak till att sms inte kommer fram är att mobilnumret på mottagaren är inlagt på bostadstelefon och inte under fältet Mobiltelefon.


Har du rättigheter att se "Rapporter" i huvudmenyn så finns där ett alternativ för att se Skickade sms. Kontrollera om sms finns med där och att det har levererats.