Jag vill skriva ut en eller flera bilder från mitt objekt i Express Mäklarsystem.Om du vill skriva ut bilder från objektet går du till aktuellt objekt. Det finns ett särskilt dokument under sidan Dokument för utskrift av bilder. Sök efter bilddokument i sökrutan:
Välj Bilddokument. Här finns ett antal alternativ att välja mellan:I nästa steg kan du välja vilka bilder du ska ha med i ditt dokument. Du kan antingen välja att markera alla, eller avmarkera alla för att därefter manuellt klicka i ett färre antal. Klicka sedan på Skapa.