Nedan finns en kortfilm på drygt 2 min om hur man lägger upp ett dödsbo i Express Mäklarsystem.